Онлајн RegEx бегство

Оваа онлајн алатка за бегство од регекс ќе ги избегне сите специјални знаци со обратна коса црта за да можете да го користите вашиот текст / низа / шема во регуларен израз - онлајн бегството ја користи функцијата PHP preg_quote() .

Ваш влез:

Резултат, избегнат текст:

Онлајн regex escaper за:

 • RegEx Escape за C#
 • RegEx Escape за PHP
 • RegEx Escape за Java
 • RegEx Escape за JavaScript
 • Регекс бегство за js
 • RegEx бегство за JQL
 • RegEx Escape за SQL
 • RegEx escape за секаков вид код, низа или шема

Покажи

RegEx: Од кои ликови треба да се избега?

Специјалните знаци RegEx кои мора да се избегнат во регуларни изрази се:

 • .
 • \
 • +
 • *
 • ? [
 • ^
 • ]
 • $
 • (
 • )
 • {
 • }
 • =
 • !
 • <
 • >
 • |
 • :
 • -

Оваа бесплатна онлајн алатка за бегство од регекс ја користи функцијата preg_quote() PHP за да ви помогне да избегате од текст за употреба во регуларни изрази !